/ShopStore LocatorChinaKATE SPADE NEW YORK GRAND GATEWAY

KATE SPADE NEW YORK GRAND GATEWAY

Address


shop 2f-203a/205 no.1, hong qiao rd, xujiahui, xuhui district
shanghai
200030


Phone Number

86.021.3424.0403

Opening Times

Welcome to KATE SPADE NEW YORK GRAND GATEWAY