/ShopStore LocatorJapanHYOGOKOBE SANDA PREMIUM OUTLET

KOBE SANDA PREMIUM OUTLET

Address


305 7-3 kamitsudai kita-ku kobe-shi
kobe-shi
651-1515


Phone Number

078.986.0384

Opening Times

Welcome to KOBE SANDA PREMIUM OUTLET